Kontakt

Formand for Baagø Beboerforening
Børge Hemmingsen tlf.: +45 61 67 45 83
E-mail: skelvej8@mail.dk

Baagø Havnekiosk
Marianne Mosegaard på tlf.: +45 30 34 76 54
E-mail: marianne@simonsen36.dk
Hjemmeside: www.baagoehavnekiosk.dk

Baagø Camping
Søren Bertelsen på tlf.: +45 20 43 85 11 eller
Dick Prebble på tlf.: +45 20 13 82 63

Baagø Naturcenter
Naturvejleder Christian Heller på tlf.: +45 24 90 44 64
E-mail: naturvejledning@assens.dk
Hjemmeside: www.assens.dk/naturcenter

Grisevognen

Lis og Arne Hansen på tlf..: +4561335334 / 61772773

Hestestalden:

Elle – Marie Nielsen på tlf.: +4564712527