Baagø historie og seværdigheder

På Baagøs marker er der gennem tiden fundet mange flinteredskaber, som stammer helt tilbage fra oldtiden. 

Tidligere var der mange gravhøje på øen, men de er desværre blevet slettet gennem tiderne.  

På øens sydside finder du Baagøs langdysse, der er øens bedst bevarede oldtidsminde. Langdyssen er 21 m. lang, 11 m. bred og 1 m. høj og dateret 3950-2801 f.Kr.

Baagøs fyrtårn

På øens sydlige del ligger et af Danmarks første fyrtårne. Fyret blev bygget i 1816 og er i dag fredet. Øen har haft fyrtårn siden 1705, da der dengang var en betydningsfuld postrute mellem København og Hamburg, som førte skibene via Assens-, Aarøsund og Haderslev. 

Fyret bærer mærket »Stormflod 1872«. Stormfloden i 1872 gik voldsomt ud over den flade Baagø, som pludselig blev delt i 3 mindre øer. Oversvømmelsen varede i flere dage og flere kreaturer druknede, men heldigvis kom ingen mennesker noget til.

Baagø kirke

På den nordlige del af øen ligger Baagøs Kirke. Den har en enkel og smuk stilart, som gør den værd at besøge.

Kirken er bygget i 1861 af greven på Wedellsborg, som øens bønder tidligere var i fæste hos. Da kirken blev bygget, kunne man se Wedellsborg slot, som ligger på Fyn. 

Russisk ortodoks kirke

Siden 2012 har Amvrosija, der er russisk nonne, haft sin russisk ortodokse kirke på Baagø. 

Ved siden af kirken er der indrette et lille feriehus med værelser til pilgrimme og gæster, der kommer fra hele Danmark og Europa .

Ved forskellige højtider besøger en russisk ortodoks præst fra København den lille kirke på Baagø og afholder gudstjenester. 

Du kan se, hvornår der holdes gudstjeneste på Baagø i den russisk ortodokse kirke www.Hesbjerg.ru.

Baggrunden for at Amvrosija kom til Danmark var, at den daværende ejer af Hesbjerg Slot, teologen Jørgen Laursen Vig, i 2001 inviterede den russiske nonne til Danmark. Han ønskede at få bygget et russisk ortodoks kloster på sit slot, som skulle tilegnes den sidste russiske Tzar Nikolaj den Anden, der var søn af den danske prinsesse Dagmar, datter af Danmarks konge Christian den IX. Efter Jørgen Laursen Vigs død i 2005 blev Amvrosija boende på Hesbjerg i årene frem til 2012.

Hestestalden og Grisevognen

På Prinsehøjsvej nr. 8 ligger ”Hestestalden”. 

I Hestestalden kan I holde en pause fra cykelturen og den friske luft, og nyde en kop kaffe og den medbragte madpakke.

I kan også udforske Hestestaldens lille egnsmuseum, som indeholder et udvalg af gamle landbrugsredskaber, der har været brugt på øen. Væggene er også prydet af forskellige fotos fra Baagø gennem tiden.

Der er åbent i Hestestalden fra 1. april til 1. november.

Hvis du vil vide mere, skal du kontakte Poul Nielsen. Du finder hans kontaktoplysninger menupunktet “Kontakt”.

Det er også Poul Nielsen du skal kontakte, hvis du ønsker at bestille en rundtur på øen med Grisevognen.

Natur og fugleliv

Naturen på Bågø er den helt store seværdighed og skal opleves.

På øens strandenge vokser der blandt andet gul snerre, engelskgræs, blåhat, strandmalurt og strandkål. 

Der er råvildt, harer og fasaner, som årligt jages under en stor fællesjagt.

Bevæger du dig ud for øens kyster, har du gode chancer for at se sæler og marsvin, ligesom der er flere gode muligheder for at fiske. 

Baagøs store engarealer og indsøer skaber fordelagtige forhold for et rigt og forskelligartet fugleliv på øen. Fugle som klyde, edderfugl, lille præstekrave og fiskehejre er hyppige gæster på øen.

Fra tid til anden kan der også ses både havørne, fiskeørne, blå kærhøge og lærkefalke. Du kan udforske og betragte de mange fugle fra øens to fugletårne.